Başta Peygamber olmak üzere hükümdarlar, düşman hanedanlardan kız almışlar. Nasıl itimat etmişler?
Bu evlilikler daha ziyade siyasi maksatlıdır. Düşmanlıkların giderilmesi, iki cemiyet arasında yakınlık hasıl etmesi içindir. Hayret vericidir ki gelen kızlar, kocalarına çok sadık olmuş ve geldikleri kültüre de intibak etmiştir. Hiçbiri hıyanete kalkışmamıştır. İstisnalar elbette olabilir. Bunun sebebi, kadının tabiatı yanında, devrin şartları, mecburiyet, kendisini sadık ve bağlı gösterme çabası olarak verilebilir.


13 Kasım 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar