Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

İlk 4 halife devrine niçin "Raşid Halifeler" devri deniliyor?
Resulullah, “Benden sonra râşid halifelerime uyunuz” buyurdu. Raşid halife, olgun varisler, yani sahabiler demektir. 30 sene süren halifelik devrine de bu isim verilir. Şah Veliyyullah’a göre bu halifeler, Resulullah’ın tebliğ, irşad ve saltanat vazifelerini uhdelerinde toplayabildiği veya Abdülaziz Dehlevi’ye göre halifelikleri hadis-i şeriflerle bildirildiği için bu ismi almıştır.


11 Kasım 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar