Harf inkılabıyla, eski harflerle yazılmış eserleri okuyamamaktan şikâyet ediliyor. Türklerin Arap harflerine geçmesiyle Göktürk alfabesini şikayetçi olmak gerekmez mi?
Şaka mı yapıyorsunuz? Göktürk alfabesi diye milli bir alfabe yoktur. Soğdlardan alınmış Runik bir yazıdır. Muayyen bir kesim tarafından resmi işlerde kullanılmıştır. Orhun Abideleri halk okusun diye dikilmemiştir. 3 tane taştan başka Göktürklerden yazılı ne kalmış acaba? Uygurların Hindistan menşeli ayrı alfabesi vardı. Bu alfabede de yazılı bir edebiyat teşekkül etmemiştir. Uygurların Arap alfabesine geçtikten sonra meydana getirdikleri külliyat (Divanü Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig vs) eşsizdir. Uygurlar ekseri kâtip olduğu için, Müslümanlıktan sonra da bu işte istihdam edildiler ve sahteciliği önlemek adına mali yazışmalar Osmanlıların ilk devirlerinde bile bu yazı ile tutulmuştur.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar