Hazret-i Ali’nin halifeliğinde, ona karşı çıkanlar, baştan beri hilafetine karşı çıkmış mıdır?
Halife Osman’ın Mısırlı isyancılar tarafından evinde şehit edilmesi üzerine, Medine’de kargaşa çıktı. Birkaç kişi Hazret-i Ali’ye biat etti. Asiler de onun etrafında toplandı. O ise, bunları uzaklaştıracak güce sahip olmadığı için, sessiz kaldı. Bu sebeple sahabenin çok azı onu meşru gördü. Büyük bir kısmı meşru halife olarak kabul etmedi. Daha büyük bir kısım ise sessiz kalıp işi zamana bıraktı. Bunların çoğu ve taraftarlarının bir kısmı zaman içinde karşı tarafa iltihak edecektir.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar