İslam hukukunda zaman aşımı var mıdır?
İslamiyette zaman aşımı yoktur. Kul hakkı hiçbir zaman düşmez. Ancak mahkemeler muayyen bir zaman geçtikten sonra davayı kabul etmeyebilirler. Bunu hükümet tayin eder. Böyle bir davayı almak avukata, mürurızamandan reddetmek hâkime caizdir. Mahkeme bu sebeple kabul etmese bile kul hakkı düşmez.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar