Atatürk, Kemal ismini Kamal olarak değiştirdiyse bugün niçin her yerde Kemal diye yazılıdır?
İsmi sırasıyla Mustafa Kemal Efendi, Mustafa Kemal Bey, Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal ve nihayet Kemal Atatürk iken, evvela dindar annesini ve harb açılan ananeleri hatırlattığı için Arapça Mustafa isminden vazgeçmiş, 30’lu senelerdeki kavmiyetçilik ve uydurukça furyası zamanında da Arapça olan Kemal yerine Kamal diye Türkçede bulunmayan ama ses cihetinden mütenasip bir kelime uydurularak isim olarak alınmıştır. Resmi evrak da böyle tanzim edilmiştir. Sonradan bu furya canlılığını kaybetmiş, Kamal Atatürk, Kemal Atatürk’e dönüşmüştür.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar