Osmanlı’nın son ve cumhuriyetin ilk zamanlarında mektep görmüş insanların hatıratları okuduğunda, o devrin öğretmenlerinin kahir ekserisinin kendini geliştiren, profesör namzedi insanlar olduğu görülüyor. Şimdi öğretmenlerin birer teknik eleman mesabesine inmesinin sebebi nedir?
Zamanla hemen her şey kalitesini kaybediyor. İmparatorluk ile cumhuriyet arasındaki farklardan kaynaklanıyor. Totaliter rejimler, bilgili değil, kendisine sadık insanlar yetiştirmeyi hedefler. Bırakın fakülte, idadi, hatta rüştiyeden mezun nice insanla tanıştım. Hepsini şimdiki üniversite mezunlarının fevkinde buldum.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar