İman hakikatleri, Kuran gerçekleri gibi cereyanlar neden bu kadar alaka görmektedir?
XX. asrın trendine uygun olarak, yükselen pozitivizme karşı çıkışı, tasavvufu inkâr etmemesi, ama soğuk bakışı, mezheplere bağlı, ama mezhepsizlerle derdi olmayan, sünni, ama gayrı sünni cereyanlarla mücadele etmeyen, din büyüklerine hürmetkâr, ama onları rol modeli görmeyen, binlerce senelik medeniyet literatürünü köhne bulan, fıkıhla uğraşmayan, felsefeye meraklı, aktivist görünen, ama sistemi dini kılıfa sokarak kabullenen uzlaşmacı gruplar dünyanın her yerinde hoş karşılanıyor, hatta din ve dindarların yok edilemeyeceğini bilenler tarafından halkı buraya yönlendirmek için el altından destekleniyor.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar