Darülharp olan memleketlerin kendi arasında derece farkı var mıdır?
Darülislam ile arada anlaşma varsa, darüssulh denir. Osmanlılar zamanındaki Fransa gibi. Müslümanların canına, malına ilişmeyen, onların inanç ve ibadet hürriyeti dokunmayan (Hollanda, İsveç, Kanada, İngiltere gibi) memleketlerde yaşamak caiz ve evladır. Aksi takdirde hürriyet bulunan başka bir darülharbe hicret edilir.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar