Sünnilik, devlete hiçbir şartta hurucun meşru olmadığına, Hazret-i Ali devrindeki sahabenin ulularının tatbikine bakarak karar verildiyse, tarihi realite dinin kaynağı olur mu?
Kafir, fasık veya zalim de olsa otoriteye ayaklanmasının caiz olmadığı, muhtelif nasslar ile ve Resulullah’ın tatbikatı ile sabittir. Tarihi realite de bu hükmü takviye ve tenvir eder.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar