İslam dünyasında 1500’lü yıllar için marjinal azınlık olan ve ilim adamı bulunmayan Şia mezhebi, nasıl oldu da Anadolu’dan Pakistan’a kadar bir havzada genişleyebildi?
Azınlık her zaman çoğunluğa nazaran bazı avantajlara sahiptir. Daha çabuk organize olur. Hedefe kilitlenme motivasyonu yüksektir. Şiilik hiçbir zaman marjinal bir topluluk olmamıştır. İslamiyet'in kuruluşundan beri güçlü temellere ve argümanlara dayanan kalabalık bir fırkadır. Dailik gibi misyonerleri kıskandıracak metodlara sahiptir. Zalimler ve mazlumlar gibi insanları manipüle edebilecek ajitasyonları fazladır. Bu sebeple sık sık devlet dini olmuştur. Hatta 9. asırda Abbasi İmparatorluğu’nu bile ele geçirmiştir. Selçuklular olmasa idi, bugün bütün İslam dünyasının Şii olması işten bile değildi. İran’da 16. asırda devlet dini olması, bu dine taze kan kattı. Pakistan’a kadar yayılması bu sayededir. Sünniler ise hâkim ve ekseriyette olmanın getirdiği rehavete kapılmıştır.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar