Gayba inanmak niçin bu kadar mühimdir? Aklî delilleri kabul ederek inanmak göz ile bakarak inanmaktan daha katî ve kıymetli değil midir?
İslamiyet gayba imanı emreder. Dinin haber verdiklerini kati olarak gördükten sonra hasıl olan iman iman değil kendi aklını tasdiktir. Dinde aklın almayacağı şey yoktur, ama akılla anlaşılmayacak şeyler çoktur. Mucize, imanın şartı değildir. Her mucize gören iman eder diye bir kaide de yoktur.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar