Muhaddislerin sahih, zayıf veya mevzu diye ihtilaf ettikleri bir hadisin hükmünü halk nasıl telakki etmelidir?
Her muhaddisin hadis-i şerifler hakkında kendine has kabul şartları vardır. Birinin sahih dediğine, bir başkası demeyebilir. Onun kriterlerine göre sahih değildir. Ama ötekinin kriterlerine göre sahihtir. Avam, muhaddislerin ne dediğine değil; fıkıh alimlerinin ne dediğine bakar. Hadis-i şeriflerin derecelendirilmesi, avamı alakadar etmez.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar