Bir fıkıh kitabında Hadika’dan alarak, “Mübarek, şerefli ve temiz olan işleri yaparken sağdan başlamak müstehaptır. Bunları tersine yapmak, tenzihî mekruh olur. Çünki heyette, şekilde olan sünneti terk etmek olur” diyor. Sağdan başlamak” ve "Heyette" ifadesi ne anlama gelmektedir?
Sağdan başlamak, sağ elle yapmak veya sağı önce yapmak demektir. Heyette olan sünnet ise fiilî sünneti ifade eder.


22 Şubat 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar