Kireç, kireç ile vâdeli satılırsa fâiz olur mu?
Hanefî mezhebinde hacim veya tartı ile ölçüldüğü için fâiz olur. Ama Şâfiî mezhebinde yenecek şey olmadığı için fâiz cereyan etmez.
22 Şubat 2013 Cuma