Osmanlı İmparatorluğu'nda vasıflı zanaatkar sıkıntısı olmadığına dair açık tarihi deliller vardır. Lonca sistemi sayesinde çoğu zanaatkar kendi zanaatlarını sürdürmekte hürdür. Ancak usta/çırak tahsilinin ananevi yapısının Avrupa'daki gibi devlet destekli bir tahsil sistemine dönüştüğünü görmüyoruz. Sizce bu dönüşüm neden gerçekleşmedi?
XIX. asırda orta ve yüksek dereceli teknik okullar kuruldu. Esnaflık okulda öğrenilmez. Bununla beraber 1914’te çıraklık mektebi açılmıştır. Bu mekteplerde esnafın veya tacirlerin yanında çıraklık yapan çocukların maariften mahrum kalmaması için temel bilgiler öğretilirdi.


26 Ekim 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar