İzzeddin Kassam kimdir?
Geçen asırda yaşamış Suriyeli bir aktivisttir (1882-1935). Ezher’de okudu. Abduh’un talebesi ve Reşid Rıza’nın arkadaşıdır. Modernist fikirlere sahiptir. Babasının hocalık yaptığı medresede hocalık yaptı. Aynı fikriyatı paylaştığı Jön Türkler hesabına, İtalyanların Libya’yı işgali üzerine gösteriler tertipledi, hatta bir de marş yazdı. 250 arkadaşıyla cepheye gitmeye niyetlendi, ama mütareke imzalanınca geri kaldı. Bu tavrı onun atılgan şahsiyetini göstermektedir. Suriye Fransızlarca işgal edilince, mukavemet hareketini teşkilatlandırdı. Bu sebeple Suriye’yi terke mecbur oldu, Filistin’e yerleşti. Nikâh memuru oldu. Şübbanü’l-Müslimîn’e katıldı, hatta reisi oldu. İslamiyet fitne çıkarmayı, otoriteye ayaklanmayı ve kendisini tehlikeye atmayı yasakladığı halde, Kassamiyye adı verilen bir teşkilat kurarak Filistin’de İngilizlere karşı çıktı. Daha ilk çatışmada öldürüldü. Adamları ümitsiz mücadeleyi devam ettirdiler. Binlerce kişinin öldürülmesine, Müslümanların zayıf düşmesine, buna mukabil Yahudilerin güçlenmesine sebep oldu. Marjinal tavrı sebebiyle 1980’lerde Filistinli militanlar bunun adına birlikler kurmuştur.


22 Ekim 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar