Halil Nihad Boztepe ve Hüseyin Rahmi Gürpınar İttihad ve Terakki partisine mensup muydu?
Halil Nihad siyasi olarak nötür, fakat muhafazakar bir şahsiyettir. Hiciv edebiyatının güzel numunelerini yazmıştır. Bilhassa inkılapçıları çok tenkit ve hicvetmiştir. Hüseyin Rahmi İttihatçı aleyhtarıdır. Romanlarında yeri geldikçe İttihatçıların yanlışlarına ince alaylarla dikkat çeker.


22 Ekim 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar