Vehhabiler, Hanbeli mezhebinden midir?
Hanbeliler ehli sünnettir. Vehhabiler bidat ehlidir. Vehhabiliğin fiilen kurucusu olan İbn Teymiyye vaktiyle Hanbeli oluğu için, Vehhabiler de böyle zannedilir.


16 Ekim 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar