Bir kimse arkadaşına başka bir ülkeden getirmek üzere bir sipariş verse, bu sipariş 10 lira olsa, emek karşılığı olarak 12 lira isteyebilir mi?
Sipariş verilirse, vekâlet münasebeti vardır. Borç, malın fiyatı kadardır. Ama bir hizmeti geçtiği için fazla vermek caizdir. Bu meblağ alana helâldir. Ama başta ücret şart edilmemişse, vekil bu işi teberru olarak yapmış olur ve ücret isteyemez. Dolayısıyla 10 lira hakkıdır. 12 ister de 10 lira verirse yapacak bir şey yoktur. Ama 12 lira verirse almak caizdir. Malın fiyatı ne kadar diye sorulduğunda 10 lira yerine 12 lira demek câiz değildir. Yalan olur. Bu iş için masraf etmişse, bunu ekleyebilir. Eğer sipariş olmasaydı, vekil olmazdı. Kendi aldığı malı dilediği fiyata satabilirdi.


17 Şubat 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar