Ömer Nasuhi Bilmen’in Anadolu arazisinden öşür verilmeyeceği kavli neye dayanıyor?
Ömer Nasuhi Bilmen, Türkiye’nin bir İslam devleti olmadığını görmezden gelerek, hükümetin beytülmale ait miri araziyi bedelsiz olarak halka temlik edemeyeceği gerekçesiyle mülke dönüşemeyeceğini, dolayısıyla öşür verilmeyeceğini söylemiştir. Halbuki 1926’da cumhuriyet hükümeti, miri araziyi elinde bulunduranlara bedelsiz temlik etmiştir. Mülk sıfatıyla gibi alınıp satılmakta, rehne ve mirasa mevzu olmaktadır. Kaldı ki bir toprakta ya zekât olur, ya haraç. İlmihalindeki bu hatalı fetvaya rağmen, Kamus’undan anlaşılan Anadolu arazisinin artık mülk olduğu ve dolayısıyla zekata tabi olduğudur. İki kitap arasında tezat vardır.


9 Ekim 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar