Cenab-ı Peygamber hangi renk sarık sarardı?
Ekseri beyaz, bazen siyah, nadiren sarı sarık sardığı İbn Sa’d gibi kitaplarda yazılıdır. Sarığın büyüklüğü farklı olduğu gibi, bazen ucunu arkadan bırakmış, bazen bırakmamıştır.


22 Eylül 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar