Dedem bana dede yetimi olduğum için malının 1/3’ünü geçmeyecek şekilde vasiyet yaptı. Dedem ölünce, dayılarım mallara kondular. Şeriat bana miras vermediği halde, kanunun hisse vermesinden istifade ile vasiyet kadar malı dava edebilir miyim?
Evet. Vasiyet sahih ise, hakkınızdır.


17 Eylül 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar