Moltke, Nizip’te beraber çarpıştığı Hafız Paşa’nın dünyanın düz olduğuna inandığını, Cuma günü savaşılmaz, diyen din adamları yüzünden harbin kaybedildiğini söylüyor.
Garplılarda böyle oryantalist bir şuuraltından kaynaklanan aşağılayıcı malumata çok rastlanır. Bunları ciddiye almamalıdır. Bunlar aşağılayamadıkları zaman, Babinger’in Sultan Fatih’e yaptığı gibi, zalimlik ve sapıklıkla lekelemeye çalışırlar.


17 Eylül 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar