Muhassin ile Muhsin arasındaki nüans nedir?
Hazret-i Fatıma’nın üç oğlu, Hasen, Hüseyin ve Muhsin’dir. Rivayete göre Hazret-i Harun’un üç oğlunun isimlerine hem şeklen hem de mana olarak benzermiş. Hasen güzel, Hüseyn güzelcik demektir. Muhsin, ihsan (güzellik) eden; Muhassin, güzelleştiren, güzellik veren demektir. Yazılışı aynı olduğu için iki rivayet de mevcuttur.


17 Eylül 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar