Kaza bela gelince göz kör olurmuş diyorlar. Bunun aslı var mıdır?
Tefsir-i Razi’de rivayet olunduğuna göre, Abdullah bin Abbas, Süleyman aleyhisselam kıssasını anlatırken, “İzâ câe’l-kader umiyel basar”, yani kader gelince gözler kör olur buyurmuştur. Bunu, Hazreti Muaz ile Aişe’nin rivayet ettiği, “La yenfau (veya yuğnî) hazerün min kaderin ve lakin eddua yenfeu mimma nezele ve mimma lem yenzil fe-aleyküm bidduai ibadallah” (Tedbirin kadere faydası yoktur, ama duanın gelmiş ve gelmemiş belaya faydası vardır. Öyleyse ey Allahın kulları dua ediniz) hadis-i şerifinden almıştır (Müsnedü Ahmed). İza nezele’l-belâ zehebe’l-era (Bela gelince gözler kör olur) derler. (Tefsir-i Razi)


14 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar