Hazreti Hatice'nin vefatı ile Resulullah’ın Hazreti Sevde ile nikâhlanması arasında ne kadar bir müddet vardır?
İkisi de hicretin 10.senesi Ramazan ayında vuku bulmuştur. Yani bir ay geçmeden evlenmiştir. Hazreti Fatıma’nın cenazesinden dönerken, Hazreti Ali’nin yakın dostu Hazreti Zübeyr’e evlenebileceği birini tanıyıp tanımadığını sorması meşhurdur. Ölüm Allahın emridir. Ölenle ölünmez. Kadere mutavaat lazımdır. Müslümanın bekar kalması makbul değildir.


14 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar