İslamiyet ile tarih bazen müvazi gitmiyor. Teoride sahabiler, çok güzide insanlar; o devirler bahtiyar zamanlar. Tarihte ise zaaf göstermiş, menfaatperest kimselerin kavgası manzarası ile karşılaşılıyor. Ne dersiniz?
Tarihin asli kaidesini Kur’an-ı Kerim koyuyor: “Ey Allahım, bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla; onlara karşı kalbimizde kin ve nefret barındırma!” Tarihçi peşin hükümlerden ari olarak hadiseleri ele alıp değerlendirir.


10 Eylül 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar