Bu zamanda sorulan fetvalara nasıl itimat edilir?
İlmine ve takvasına itimat edilen bir ilim adamına sorulur; muteber bir kitabın ibaresine uygun bir şekilde fetva verir veya fetvasını buna bağlarsa uyulur. Çoğu zaman verilen fetva metne uygundur. Ama fetvada riayet edilecek kaideler sadece bunlar değildir. Fetvayı soran, sorulduğu zaman ve mekân da mühimdir. Fetva verenin uyanık, etrafında olup bitenleri bilecek kabiliyette ve ferasette olması da lazımdır.


10 Eylül 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar