Enver Şah Keşmîrî kimdir?
Keşmirî, Hindistan’ın Diyobend ekolüne mensup bir muhaddistir. Ehli sünnettir. Kadıyanilerle mücadelesi meşhurdur. 1933 senesinde vefat etti. Kitapları ilim ehli içindir, avam için değildir. Mesela Sünenü Tirmizi’yi Mearifü’s-Sünen adıyla şerhetmiştir. Burada İbn Teymiyye’yi mezhep imamları derecesine çıkararak, fikirlerine yer vermiştir. Birinci cildde ruhun madde olduğunu söyleyerek, İmam-ı Gazali’nin madde değildir demesini felsefeye kaymakla itham etmiştir. Kitabı neşreden talebesi Yusuf Benuri, 6’ıncı cildin 149’uncu sayfasında, İbni Teymiyye’nin kendi mezhep imamı olan Ahmed bin Hanbel’den ayrılarak zahirilik yolunu tuttuğunu, birçok usul ve füru meselesinde Ehl-i sünnet âlimlerinden ayrıldığını, asrının âlimleri ve sonra gelenlerin ona reddiyeler yaptığını söyleyerek hocasının sözlerini kibarca tenkit etmiştir.


7 Eylül 2023 Perşembe