Osmanlılarda ansiklopedi var mıdır?
Ansiklopedi ananesini dünyaya müslümanlar tanıtmıştır. Muhit adıyla umumi veya hususi ansiklopediler yazılmıştır. Tabakat kitapları, tezkireler birer alim ve sanatkârlar ansiklopedisidir. Hayatü’l-Hayvan bir zooloji ansiklopedisidir. El-Mearif bir nesep ansiklopedisidir. Son zamanlarda umumi ansiklopediler da yazılmıştır. Şemseddin Sami’nin Kamusü’l-Alam’ı pek meşhur ve kıymetlidir.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar