Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Tekke ile dergâh arasında fark var mıdır?
Aynı manadadır. Biri Arapça, diğeri Farsçadır. Ancak aralarında istimalde bir nüansın varlığı da göze çarpıyor. Sanki tekke biraz daha mücerred, dergâh biraz daha müşahhas mana ifade ediyor. X Tekkesi dendiği zaman tarihi ile, binası ile, şeyh ve müridleriyle bir yer zihinde canlanıyor. X Dergâhı denince o andaki faaliyet gösteren mekân anlaşılıyor.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar