İstihsan ve bid’at arasındaki fark nedir?
İstihsanda, kıyasla hallolunamayan bir meseleyi halletmek için örf, maslahat ve zaruretin nazara alınması vardır. Bid’at ise dinde olmayan bir şeyi dindenmiş gibi ihdas etmektir.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar