İmam-ı Azam’ın Bağdad’da âlimlerle büyük günahın imanı götürüp götürmeyeceği mevzuunda münakaşa ettiği, bunların büyük günah işleyenlerin kâfir olduğunu iddia ettiği, İmam-ı Azam’ın bunu çürüttüğü meşhurdur. Alimlerin bunu bilmemesi garip değil midir?
Burada alim denen şahıslar Mutezile mezhebine mensuptur. Mutezile’ye göre büyük günah işleyen kâfir olur.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar