Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hazret-i Hasan’ın çok evlendiğini söylemişsiniz. Bunlardan soyu devam ediyor mu?
Ebu Muhammed Hasen bin Ali çok yakışıklıydı. Gören âşık olurdu. Alıp boşamak suretiyle yüze yakın güzel kız ile evlenmiştir. Babası Hazret-i Ali bir defasında, “Ey Müslümanlar! Oğluma kız vermeyiniz!” buyurduğu, Hemedan aşiretinden biri kalkıp, “Kızlarımız ona feda olsun. Onun nikahı ile şereflenmeleri onlara yetişir” dediği meşhurdur. Çünki hadis-i şeriflerde, Resulullah ile hısım olanlara da müjdeler vardır. Ancak bu sayılar mübalağa da olabilir. Yedi tanesinin ismi malumdur. Ca’de binti Eş'as bin Kays, Havle binti Manzur bin Zebban el-Fezari, Ümmü Beşir binti Ukbe bine Amr el-Hazreci, Ümmü İshak binti Talha bin Ubeydullah, Hafsa binti Abdirrahman bin Ebi Bekr, Hind bin Amr bin Süheyl, Remle (Ümmü Veled). Her hanımından çocuğu olmadı. Şu çocukları oldu: Hasan el-Müsenna (annesi Havle binti Manzur bin Zebban e-Fezari), Zeyd (annesi Ukbe bin Mesud el Bedri’nin kızı), Ömer (annesi Sakafiyye'dir) Hüseyin el-Esrem (annesi Ümmü Veled), Talha (annesi Talha bin Ubeydullah’ın kızı Ümmi İshak), Abdullah (annesi Ümmü Veled). Muhammed, Ebu Bekr, Abdurrahman, Kasım, Hüseyn, Yakub ve İsmail ismindeki çocukları küçükken vefat etmiştir. Ümmü’l-Hasen, Ümmü’l-Hüseyn, Fatıma, Ümmü Abdillah, Ümmü Selme ve Rukayye isimli kızlarından bahsedilir. Soyu Hasen ve Zeyd’den devam ediyor. Şu anda Ürdün ve Fas hükümdarları ile Şeyh Abdülkadir Geylani’nin soyu Hazret-i Hasen’e uzanır.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar