Bir gün Pîr-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî Hazretlerine sormuşlar: “Müslüman mısın?” “Elhamdülillah Türk’üm, Müslümanım” demiş. “Neden Türklüğü katıyorsun, biz dinini soruyoruz” demişler. “Din seçim, Türklük kaderdir” demiş. Bu rivayet doğru mudur?
Son zamanlarda benzerine çok rastlananlar gibi uydurmadır. Ne Divan-ı Hikmet’te, ne ona nispet edilen Fakrnâme’de, ne de Yesevi menakibnamelerinde böyle bir söz vardır. Zaten böyle manasız söz söyleyecek biri değildir. Üstelik Ahmed Yesevi ırken Türk değildir, Hazret-i Ali soyundandır.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar