Şehzadeler neden Manisa ve Amasya gibi şehirlere gönderilirdi?
Bunlar eski beylik merkezleridir. Eski günleri hatırlayan halkın kalabalık olduğu yerlerdir. Hususi bir şekilde idare icap edebilir. Ayrıca hepsi payitahta müsavi mesafededir. Padişah vefat edince her şehzadeye payitahta gelmek üzere aynı imkan tanınmış olmaktadır.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar