İmam Ebu Yusuf veya İmam Muhammed veya İmam Züfer’in usulde hocaları İmam Ebu Hanife’ye muhalefet ettiği olmuş mudur?
İmam Ebu Yusuf, Muhammed ve Züfer de hocaları gibi müctehiddir. Bu sebeple hocalarına muhalif kavilleri, mutabık kavillerinden fazladır. İctihad tecezzi (bölünme) kabul etmez. Ancak bunlar ictihatlarında İmam Ebu Hanife ile aynı usulü kullanmıştır. Bu sebeple onun mezhebinde müctehid olarak kabul edilirler. Ayrı bir usulle ictihad etselerdi, ayrı mezhepleri olurdu. Her birinin nassları anlamada ve müşahhas hadiseye tatbikte hocalarından farklı bazı usulleri olmuştur. Vacibi değerlendirmeleri, İmam Muhammed’in tahrimen mekruhu haram kabul etmesi, İmam Ebu Yusuf'un illeti örf olan hükümlerde örfün değişmesiyle hükmün de değişeceğini kabul etmesi böyledir. Ama bunlar tali hususlardır. Asla dokunmaz.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar