Kufe şimdiki Necef şehri midir?
İkisi de farklıdır. Hazret-i Ali, halife olur olmaz Şam valisi Muaviye’yi azletti. O da kendisine Hazret-i Osman’ın kanının hesabını sordu. Şam’ın kendisine karşı çıkacağını anlayınca tedirgin oldu. Hac dönüşü Hazret-i Aişe, Talha ve Zübeyr’in kargaşa içindeki Medine’ye değil, Basra’ya gideceklerini öğrenince, bunu emniyeti için mahzurlu bulup ve engellemek üzere Kufe’ye geldi. Burada askeri garnizon vardı ve Hazret-i Osman’a darbe yapıp öldürenler burada toplanmıştı hepsi de Ali taraftarı idi. Hazret-i Ali Kufe’de öldürülünce, oğulları Hasen ve Hüseyin onu Kufe’ye bir fersah, yani yürüyerek bir saat uzaklıkta ve şu anda Necef denilen yerde defn ettiler. Sonra Necef inkişaf etmeğe, Kufe ise yıkılmaya başladı. Şii din adamları Necef'de toplandı. Evler, çarşılar, medreseler yapıldı.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar