Almanya’da doğdum. Burada çalışıyorum. En büyüğü 7 yaşında 3 çocuğum var. Çocuklarımın burada asimile olmasından, dinini kaybetmesinden korkuyorum. Emsalleri var. bunun için Türkiye’ye dönmek daha mı ehvendir? Yoksa elimden geleni yaptıktan sonra hidayet Allahtandır deyip geçmeli midir?
Bu zamanda dünyanın her yerinde Müslümanlığı yaşamak hem kolay hem zordur. Nereye giderseniz gidin gökyüzü mavidir. Evvela ilim icap eder. Almanya’da bir sahih ve salih cemaate mensup olanlar, iyi kötü kendilerini ve çocuklarını kurtarabiliyorlar. Böyle bir salih toplulukla beraber olmayanlar kayboluyorlar. Vehhabilerin tesirleri çok fazladır. Almanya’daki dördüncü nesil hiç Türkçe bilmiyor. Binaenaleyh dinini tam manasıyla öğrenmek ve yaşamak imkanından mahrumdur. Türkiye’de dinini yaşamak nispeten biraz daha kolay olabilir.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar