Tarih Felsefesi ile Tarih Usûlü aynı şey midir?
İkisi birbirinden farklıdır. Tarih usulü, tarihi hadiseleri ele alıp tefsir ve tabir ederken, neticeler bağlarken riayet edilmesi gereken teknik kaideleri ihtiva eder. Tarih felsefesi ise tarihi hadiselere, şahsiyetlere, müesseselere hangi perspektiften ve nasıl bakılacağını öğretir.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar