Hadika’da “Lüzümundan fazla fıkıh bilgilerini öğrenmek, nâfile ibadetlerden daha sevaptır” diyor. Beş vakit namazın sünnetleri ve diğer vâcib olmayan namazlar, nâfile olduğuna göre, sevap açısından lüzumundan fazla fıkıh bilgilerini öğrenmek, bunlardan daha sevap olur denilebilir mi?
Orada revâtıb sünnetler dışındaki nafileler kasdediliyor.


17 Ocak 2013 Perşembe
Alakalı Başlıklar