Her şeyi Allahü teâlâ yaratıyor. “Her şeyi yapan ve yaratan Allahü teâlâdır” demek doğru bir ifade midir? Buradaki yapmak, yaratmak mânâsında mıdır? Çünki umumiyetle yapmak fiili insanlar için kullanılıyor.
Yapmak ve benzeri bütün noksanlık bildirmeyen fiiller Allahü teâlâ için de kullanılır. Yaratmak ve icad etmek gibi fiiller Allah’a mahsustur, insanlar için kullanılmaz. Üzüldü, âciz kaldı, hastalandı, uyudu, farkına vardı /varmadı, özendi/özenmedi, itina etti, dikkat etti/etmedi, görmedi, esirgedi (vermedi manasına) bu gibi noksanlık bildiren sıfatlar Allah için kullanılmaz. Yaratmak kelimesini, bunun Allah’a mahsus olduğunu bilerek ve isteyerek kullanmak küfre sebep olur. Bilmeden veya istemeden dil alışkanlığı ile söylenirse küfre sebep olmaz.


13 Aralık 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar