Babası vefat eden, evli olmayan kızın nafakasını kim verir?

Kendi malı varsa bununla geçinir. Yoksa, bakabilecek vaziyette ise anne; değilse dede; dede yoksa bakabilecek vaziyette ise nine bakar. Yoksa miras hissesine göre akrabalar nafakasını verir. Mesela 3 dayısı ve 2 amcası varsa, iki amca nafakasını verir. Fakir iseler, evlerine alıp beraberce geçinirler. İslami nizamda böyle hanıma beytülmal bakar.
8 Temmuz 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar