Müslümanlara nazaran günümüzdeki Hristiyanlarda dindarlık neden çok azdır?

Materyalizmin ve kapitalizmin merkezi olan Avrupa için bu iddia belki doğrudur. Ama Hıristiyanlık dünyası Avrupa’dan ibaret değildir. Hristiyanlardaki dindarlık nisbeti hakkında kime ve neye hizmet ettiği bilinmeyen istatistiki haberlere itimat edilmez. Tarih içinde uğradığı dejenerasyon sebebiyle pek ruha hitap etmemesi, bazı Hristiyanları yeni arayışlara sevk etse de kendisini Hristiyan olarak tarif edenlerin sayısı hiç de az değildir. Dünya müslümanlarının haline bakınca, bugünki Hıristiyanların Müslüman olması neredeyse imkânsız gözüküyor. Herkesin bu din hakkında doğru malumata ve kanaate sahip olması beklenmez. Müslüman olanlara bakılınca, ya hakiki ve iyi ahlaklı bir müslümanla tanışıp arkadaşlık ettiği veya entelektüel olup Hazreti peygamberin ve arkadaşlarının hayatını sahih kaynaklardan tetkik ettiği görülür. Avrupa’nın dine ehemmiyet vermediği için geliştiğini ve refah seviyesi yükseldiğini söyleyenler, umumiyetle ekonomi, tarih ve sosyoloji bilmeyen kişilerdir.
6 Temmuz 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar