Peyami Safa’nın, Türk İnkılâbı'na Bakışlar kitabında, Milli Mücadele/Kurtuluş Harbi'nin ruhunun dinle karışık ama dine baskın koyu bir milliyetçilik olduğunu söylemesi ne kadar sıhhatlidir?

Anadolu hareketinde, her ikisi de kullanılmıştır. Milliyetçilik daha dominanttır. Ayrıca bu hareket batıya karşı, ama batıcı karakterdedir. Bu hareketin din adamlarının hareketi olduğu, din adamları tarafından desteklendiğine dair İslamcı tez doğru değildir. Bu hareketin içinde yer alan din adamları, İttihat ve Terakki’ye mensup kişilerdir. Olmayanlar da kısa bir zaman sonra mahiyetini anlayarak harekete cephe almıştır.
6 Temmuz 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar