Bugün bazı hocalar fetva sorulduğunda doğrudan ayet-i kerime veya hadis-i şerif okuyarak hüküm vermektedir. Bu ne derece doğrudur?

Bugün müctehid alim yoktur. Fetva verenler, muayyen bir mezhebe bağlıdır ve bu mezhebe göre fetva vermekle mükelleftir. Bu mezhebin muteber alim ve kitaplarından fetva vermeleri icap eder. Zaruret varsa başka mezheplerden de fetva vermesi caizdir. Bu hükmü teyid için ayet-i kerime ve hadis-i şeriften misal vermeleri, alimlerin ictihad ederken delillerini beyan etmeleri caizdir ve güzeldir.
6 Temmuz 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar