Rey vermek, çocuğu okula göndermek, memur olmak, trafik kaidelerine uymak şirk ve küfr diyenleri nasıl anlamalıdır?

Bu mantığa göre, elektrik abonesi olmak, pasaport almak, internete girmek de aynı hükümdedir. İslamiyet, Müslümanlara gayrı İslami idareler altında yaşama yollarını göstermiştir. “Allahın indirdiği ile hükmetmeyen kafirdir” mealindeki ayeti kerime, buna inanarak yapanlar içindir. Ayet-i kerimelere kendi kafasına göre mana vermek tehlikelidir. Hazret-i Yusuf’tan Hazret-i Muhammed’e nice peygamberler, şirkin hâkim olduğu sistemler altında yaşamışlar, buna göre muamele yapmışlardır. Yusuf Aleyhisselam, firavundan maliye nazırlığı istemiş ve bu vazifeyi deruhde ve icabında melikin kanununu tatbik etmiştir.
6 Temmuz 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar