Define kime aittir?
İslami define ise, yani üzerinde tuğra ve sair İslami işaretler varsa, lukatadır. Sahibi bulunamazsa, beytülmale verilir. Şimdi beytülmal olmadığı için fakirlere verir, bulan fakirse kullanabilir. Şafii’ye göre bulan fakir olmasa da kullanabilir. Gayrı İslami define ise, üzerinde Bizans ve saire işaretleri varsa veya hiç işaret yoksa ise, arazinin fetihteki ilk sahibinindir. O ve varisleri bulunamazsa, arazi sahibi de kendisinin olduğunu iddia etmezse, “Bu benimdir, ben koymuştum” dememişse, beytülmale kalır. Şimdi beytülmal olmadığı için yine lukata hükmündedir. Yani fakirlere verilir, bulan fakirse veya beytülmalden hakkı olan ilim talebesi, âlim, dul, yetim gibi bir kimse ise, kullanabilir. Şafii’ye göre bulan fakir olmasa da kullanabilir.


6 Ocak 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar