Sultan Vahideddin’in Türkler dini soyu sopu yurdu belirsiz karmakarışık bir cahiller sürüsüdür dediği doğru mudur?

Sultan Vahideddin böyle bir şey söyler mi? Okuduğunu anlamayan zekasız biri bunu gazetede yazmış, kendi gibi çok kişiyi de inandırmıştır.  Mısır’da neşredilen el-Ehram gazetesinin 16 Nisan 1923 tarihli ve 14024 numaralı nüshasında diyor ki: “Nihai netice-i kelam olarak şurasını beyan ederim ki, hilafet meselesinin halli, dini, kavmiyeti, vatanı meşkuk ve mahlut, askerîden ve sunuf-ı saireden mürekkep bir şirzime-i kalile ile kısmen mükreh ve mücber ve kısmen ahvalin ledünniyyatından bihaber olarak mugfel halinde bulunan 5-6 milyonluk masum Türk kavminin salahiyeti dahilinde olmayıp, bu, 300 milyonluk alem-i islam'ın tamamına taalluk eden bir mesele-i azimedir.” (Halifelik meselesi, dini, ırkı, vatanı şüpheli ve karışık askeri ve bürokrat bir grup asi ile, zorlanarak veya aldanarak bunlara tabi olan 5-6 milyonluk masum Türklerin salahiyetinde değildir.)
28 Haziran 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar